OPĆI UVJETI PRODAJE

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama. Prodavatelj proizvoda je društvo LANALU j.d.o.o. (Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, registarski uložak MBS 040375650 (Tt-17/4131-2). Temeljni kapital: 10,00kn, Članovi društva: Dunja Paurević), Rupnjak 1, Kastav, OIB: 48369557259, a Kupac/Naručitelj proizvoda je posjetitelj Internet prodavaonice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

PLAĆANJE

Cijene proizvoda izražene su u kunama.

Kupac je dužan izvršiti uplatu sredstava u roku od sedam dana od odabira proizvoda. U suprotnom, ponuda će se automatski poništiti o čemu će Kupac biti obaviješten na e-mail adresu koju je unio prilikom narudžbe.

U slučaju da Kupac izvrši uplatu na vrijeme, a ne dobije obavijest na email adresu koju je unio prilikom narudžbe, dužan jeu roku od dva dana o tome obavijestiti Prodavatelja.

Kupac se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave uplatiti na transakcijski račun društva Lanalu j.d.o.o.:

Addiko banka d.d.
IBAN: HR6425000091101460389
SWIFT/BIC: HAABHR22

Plaćanje je omogućeno putem pružatelja platne usluge “CorvusPay” koji moderan i pouzdan sustav za prihvat platnih kartica na Internetu i u našem slučaju podržava American Express, Mastercard, Maestro, Visa i Diners kartice.

Pročitajte više o privatnosti podataka tijekom online plaćanja.

Novčana obveza koju Kupac plaća putem pružatelja platne usluge smatrat će se namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od kupca nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje platni promet.

Prilikom uplate sa inozemnog računa, Kupac je dužan podmiriti sve troškove (uključujući i troškove uplatne i odredišne banke) u kojoj uplaćuje sredstva (iznos nije prikazan na ponudi jer ovisi o banci).

Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

DOSTAVA

· Proces izrade, pakiranja i otpreme proizvoda započinje nakon što uplata postane vidljiva na bankovnom izvodu društva LANALU j.d.o.o.

· Proizvodi koji su plaćeni dostavljaju se Mail Boxes Etc. (Antuna Barca 7, Rijeka). Mail Boxes Etc. djeluje kao konsolidator. Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine. Ukoliko Kupac želi, može osobno preuzeti proizvode na adresi Mail Boxes Etc. Antuna Barca 7, Rijeka. Preuzimanje je moguće nakon obavijesti o spremnosti pošiljke. Kupac u tom slučaju ne snosi nikakve troškove dostave.

· Trošak dostave nije uključen u cijenu proizvoda.

· Cijena dostave je fiksna za sve pakete u iznosu od 24,00 kn. Za sve narudžbe koje su preko 299,00 kn dostava je besplatna.

· Kod dostave, paketi manjeg volumena i mase biti će dostavljeni u manjoj koverti iznutra obloženoj folijom sa mjehurićima zraka ili manjoj kartonskoj kutiji koje su uračunate u cijenu dostave.

· Paketi većeg volumena i mase biti će dostavljeni u većoj koverti iznutra obloženoj folijom sa mjehurićima zraka ili standardnim kartonskim kutijama koje su uračunate u cijenu dostave.

· Mail Boxes Etc. služba preuzete proizvode dostavlja na adresu unutar Republike Hrvatske u roku od 2 radna dana izuzev otoka i udaljenih područja.

· Svi naručeni proizvodi biti će pakirani pažljivo i primjereno načinu slanja, tako da se zaštite od eventualnih oštećenja nastalih prilikom uobičajene manipulacije paketima kod dostave.

· Po primitku paketa, Vaša obaveza kao kupca je provjeriti stanje paketa, te eventualna oštećenja odmah reklamirati dostavnoj službi, te odbiti preuzeti isporučene proizvode ukoliko su vidljiva vanjska oštećenja pošiljke.

· Ne snosimo odgovornost za oštećenja nastala na standardno upakiranim pošiljkama tijekom dostave.

· Ukoliko ne primite robu ili obavijest o isporuci, kao kupac ste nas dužni u najkraćem mogućem roku obavjestiti kako bismo mogli provjeriti što se dogodilo i pravovremeno reagirati.

· Nakon predaje paketa dostavnoj službi, kao prodavač više za daljnji tijek isporuke, kašnjenja, gubitke ni druge probleme koji mogu nastati kod daljnje manipulacije i isporuke robe, te kod gubitaka pošiljke od strane dostavne službe ne vršimo povrat novaca i ne šaljemo nove proizvode.

· Ako Kupac ne preuzme svoju pošiljku i ista se vrati na adresu Prodavatelja, Kupac može:

(1) ponovno platiti trošak dostave kako bi mu Prodavatelj ponovno isporučio narudžbu; ili

(2) odustati od kupnje, u kojem slučaju će Prodavatelj izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjen za

troškove banke.

· Status pošiljke Kupac može provjeriti upitom na dostava.ri@mbe.hr

· Naručeni proizvodi složeni su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvode dostavio, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja.

· Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

ROKOVI IZRADE I ISPORUKE

· Prodavatelj se obvezuje ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora s time da proces izrade proizvoda, pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije deset radnih dana od primitka uplate.

· Ako Prodavatelj ne može ispuniti ugovor u tom roku, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti Kupca, a Kupac može Prodavatelju ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora, odabrati zamjenski proizvod ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

REKLAMACIJA I POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

(1) isporuka proizvoda koji nisu naručeni

(2) isporuka proizvoda kojima je istekao rok trajanja

(3) isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenje

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene proizvode s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknade reklamacije ne uvažavamo.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Ukoliko Kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti Prodavatelja te vratiti proizvode u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju, u protivnom gubi pravo na povrat.

Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda u roku od trideset radnih dana od dana primitka vraćenog proizvoda po odobrenoj reklamaciji.

U slučaju povrata sredstava, Prodavatelj će Kupcu vratiti samo uplaćeni iznos predmeta kupoprodaje, a ne i dodatne troškove (dostave, bankovnog transfera novca i sl.) koji su proizašli iz kupoprodaje.

PRIGOVORI I ŽALBE

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Nadalje, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: Lanalu j.d.o.o. Rupnjak 1, 51215 Kastav ili elektroničke pošte na:

Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Izjavu o raskidu ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid
ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu Prodavatelja: info@lanalu.hr

  • Obrazac izjave:

· 1. Ime, prezime i adresa Kupca: __________________________

  • 2. Prima: LANALU j.d.o.o., Rupnjak 1, 51215 Kastav

· 3. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

  • Datum: _____

UČINAK JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristine na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je Kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

IZDAVANJE R-1 RAČUNA

R-1 račun izdaje se i šalje kurirskom službom zajedno s proizvodima. Kupac je dužan unijeti potrebne podatke prilikom naručivanja.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke proizvoda stranke će rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

ROK VALJANOSTI PROIZVODA I NJIHOVO KORIŠTENJE

Svi proizvodi na stranici Prodavatelja su prirodni i rok valjanosti svih proizvoda naveden je na deklaraciji proizvoda.

Prodavatelj ne odgovara za eventualne reakcije na koži do kojih bi moglo doći korištenjem proizvoda jer nema uvid u individualna zdravstvena stanja kupaca.

Svi sastojci koji se koriste u našim proizvodima nalaze se na našoj web stranici te ako Kupac nije siguran u korištenje određenih ulja i pripravaka potrebno je konzultirati se s liječnikom.

Informacije o eteričnim uljima na web stranici Prodavatelja nalaze se isključivo iz informativnih razloga i ne uključuju sve potrebne mjere predostrožnosti kao niti njihov način djelovanja, moguće interakcije s drugim uljima i posljedice njihova korištenja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta, propisivanja terapije, postavljanje dijagnoze ili upute o korištenju pojedinih proizvoda.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje informacija objavljenih na stranicama Internet prodavaonice.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Zaštita privatnosti opisuje kako Prodavatelj postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom narudžbe. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Prodavatelj sazna.

Prodavatelj će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

IZMJENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adrese koju su unijeli prilikom registracije.

REGISTRACIJA

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.